Subsystémy

Tréninkový systém Performance Training je rozdělen do tří subsystémů, které se liší v použitých cvicích, metodách, principech, silových sportech a dlouhodobé periodizaci.
Tyto subsystémy na sebe navazují a jsou logicky propojeny. Můžete tak začít s PT 1.0 a pokračovat přes PT 2.0 po PT 3.0. Tímto pořadím zajistíte, že přísun nových informací i začleněných silových sportů bude pozvolný a zvládnutelný.
 
Na druhé straně, pokud jste více zkušený cvičenec nebo se orientujete na specifický silový sport, můžete začít ihned s některým z pokročilých subsystémů (2.0 a 3.0).
 
Každý subsystém se pak skládá z několika tréninkových protokolů, které na sebe opět navazují, a postupně se v nich zvyšuje obtížnost. Vždy začínáte s tím, pro který máte dostatek zkušeností.
 
Tyto tréninkové protokoly tvoří "hlavní linii příběhu" systému PT a pokud je dáte všechny do jedné řady (od PT1.0 po PT 3.5), vytvoříte roky trvající proces konstantního zlepšování se, rozvoje Vašeho těla a schopností.
 
Subsystémy PT také obsahují "boční úkoly", které se soustředí na rozvoj specifického druhu výkonu nebo silového sportu (např. rozvoj sportovního výkonu (Combine Training) nebo naučení se základům silové gymnastiky (Training for warriors).
 
Pro lepší představu o jednotlivých subsystémech se podívejte na video níže, a pokud jdete již nyní pozdě na svou hodinu kardia, pokračujte raději na další stránku.
Pokračovat na PT 1.0>>

 

Toto video uvádělo systém PT po celý minulý rok a zobrazuje jednotlivé subsystémy, stejně jako slávu Ostravského PPCentra.