Performance Training

"Jaký je rozdíl oproti Crossfitu? Jde pouze o to, že nemáte peníze na oficiální licenci, je to tak?"
 

Jednoduše řečeno, Performance Training je silový trénink, který využívá těch nejúčinnějších dostupných metod napříč všemi silovými sporty. Není vyhraněný pouze jedním směrem a neupřednostňuje jednu silovou školu před druhou. Na druhé straně jej však lze použít i pro rozvoj v konkrétní silové oblasti. Nebo taky prostě ke zlepšení vzhledu.

Podstata: Silový trénink

V silovém tréninku se více soustředíte na výkonnostní aspekty tréninku, než na ty pocitové (jako je přeceňovaný pocit bolesti ve svalech a pocit napumpování (u kulturistického tréninku) nebo pocit únavy po fitness/"funkčním" tréninku).
Silové a výkonnostní přírůstky jsou objektivními ukazateli pokroku, kdežto napumpování, bolestivost svalů a únava nikoliv.
Silový trénink má také větší dopad na Vaše tělo:
Vytváří silnou endokrinní anabolickou reakci (čtěte: budujete lépe svaly a jste mužnější), aktivuje metabolismus (čtěte: spalujete tuk a můžete více jíst) a funguje prostřednictvím adaptace nervové soustavy, kdežto kulturistické a fitness tréninky jsou postaveny pouze na svalovém/kardiovaskulárním vyčerpání a fungují pouze přes metabolickou adaptaci (která je omezená).

Forma: Performance Training

Vaše cíle však nemusí být orientovány pouze silově. Správně pojatý silový trénink zlepšuje Vaši celkovou výkonnost, což sice zahrnuje i maximální sílu, ale také výbušnost, zrychlení, silovou vytrvalost, koordinaci, reakční rychlost a v některých případech také schopnost ovládat vlastní tělo v prostoru. Silový trénink je pak také doprovázen změnami Vaší postavy. Pokud se Vaše snažení ubírá tímto směrem, můžete vybudovat vyrýsovanou, svalnatou, silně vypadající postavu antických válečníků, která nejenže vypadá dobře, ale také disponuje značnou výkonnostní.
Zatímco silový trénink je obecnou podstatou, Performance Training je jeho konkrétní formou, tvarovanou poznáním, jak dosáhnout obou zmíněných výsledků (výkonnostních i vzhledových) tak rychle, jak je to možné. Toto poznání je pak dáno nástroji a principy systému PT.

Nástroje: Silové sporty

Performance Training spojuje tréninkové metody, cviky a poznání řady silových sportů:
  • Powerlifting (silový trojboj) a silový trénink obecně, s jejich schopností zvyšovat maximální sílu a budovat funkční svalovou hmotu.
  • Kulturistické principy a jejich schopnost rozvíjet správné propojení mezi mozkem a svaly a přivádět živiny do svalů.
  • Vzpírání a jeho schopnost zvyšovat výbušnost, maximální sílu a mobilitu.
  • Silová gymnastika a kalistenika s jejich schopností rozvíjet lokomoci (zvedání těla v prostoru) a zesilovat pojivé tkáně.
  • Strongman trénink (cvičení s neobvyklými objekty) a jeho silový přenos do ostatních silových sportů, stejně jako budování funkční výkonnosti.
  • Crosstraining ve formě metabolického tréninku, obecné výkonnostní přípravy a HIIT (vysoce intenzivního intervalového tréninku) s jejich schopnostní budovat silovou vytrvalost a spalovat tuk.
Nebojte! Nikdo neříká, že Performance Training používá všechny tyto silové sporty a jejich metody najednou! Jsou to pouze nástroje PT, které vytvářejí jeho obecnou podobu. Konkrétní podoba PT je pak dána Vašimi cíli, zkušenostmi a požadavky a je reprezentována prostřednictvím PT tréninkových protokolů.
 
Tato šíře znalostí je to, co odlišuje Performance Training od ostatních tréninkových systémů. A i když můžete najít podobné využití silových sportů například v Crossfitu, jsou to právě principy PT, které ho odlišují.
 

Pokračovat na principy PT>>

 
 

Adam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance TrainingAdam Česlík - Rise by Performance Training

 

Níže můžete vidět video finálního propojení všech zmíněných silových sportů, prezentované prostřednictvím subsystému PT 3.0. Video bylo natočeno během 14 dní trvajícího nepřetržitého tréninku.