Tréninkové protokoly:

Zatímco pro osobní či skupinové tréninky a tréninkové plány tvořené na základě osobního kontaktu je používáno systému PT v celé jeho šíři (protože tak vykazuje největší míru plasticity a je možné zároveň hlídat techniku), v rámci širší veřejnosti se ukázalo jako efektivnější dát systému Performance Training konkrétnější, standardizovanou podobu.


Proto již od počátku vývoje PT začaly zároveň vznikat konkrétní podoby tréninkových protokolů, které v sobě vždy zahrnují určitý segment systému PT v podobě, díky které je takový trénink "uživatelsky přívětivý" pro každého. Tyto protokoly jsou psány tak, aby je bylo možné odcvičit v každé normální posilovně s minimem nadstandardního vybavení a aby podávaly nejen tréninkový rozpis, ale také sloužily jako manuál k němu. Obsahují proto fotografie, respektive videa provedení jednotlivých cviků a také informace okolo, například o použitých principech, o technice či tipy a triky jak z daného cviku vytěžit maximum.

 

Tyto konkretizované tréninkové protokoly dostaly označení Performance Training 1.0, 2.0 a 3.0 a jak je patrné toto číslovaní není náhodné, ale naznačuje jednak šíři použitých principů PT a jednak pořadí, v jakém na sebe myšlenkově navazují.

Pojďme se nyní podívat na specifika těchto protokolů a v čem se liší:

Základní účel: Uvedení do principů Performance Training. U dlouhodobě silově trénujících jedinců překonání stagnace a nové přírůstky, u začátečníků se silovým tréninkem nejrychlejší možný a stabilní progres vpřed.

Šíře použitých principů: Malá (vybrané metody a postupy světově úspěšných silových trenérů).

Šíře použitých poznatků: Malá (powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, silový trénink obecně).

Charakteristika: Silové zaměření na 4 základní cviky (benchpress, dřep, mrtvý tah a pushpress) + cviky k nim doplňkové (varianty z mrtvé pozice, ale i jiné). Dále zaměření na budování strukturních svalových základů. Rozšiřování regeneračního potenciálu a pracovní kapacity (počet tréninků, tréninková intenzita i tréninkový objem jsou neustále zvyšovány až na hranice běžných lidských možností).

Prerekvizity: Minimálně rok silového tréninku za sebou. Technicky zvládnuté provedení čtyř základních použitých cviků.

Základní účel: Zahrnutí pokročilejších tréninkových principů, cviků a postupů. Pro začátečníky možnost začít s PT od nuly, pro pokročilé možnost naučit se vzpěračským cvikům a pomocí nich se opět v rámci tréninku posunout vpřed, pro elitní jedince tvorba maximální silové a pracovní kapacity.

Šíře použitých principů: Střední (k metodám silových trenérů jsou připojeny i poznatky přímo ze vzpírání jako sportu - od úspěšných závodníků i trenérů).

Šíře použitých poznatků: Střední (vzpírání, základy silové gymnastiky, powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, pokročilý silový trénink obecně).

Charakteristika: Prostřednictvím tří na sebe navazujících protokolů cesta od základů Performance Trainingu (pro úplné začátečníky), přes naučení se dvou základních vzpěračských cviků a několika desítek jejich variant (pro pokročilé a absolventy PT1.0) až po zahrnutí předešlých poznatků do toho nejpokročilejšího tréninkového protokolu, který opět posouvá limity člověka na novou úroveň (pro elitní jedince nebo absolventy předchozích úrovní).

Prerekvizity: Začátečník - žádné. Pokročilý - 2-3 roky silového tréninku nebo absolvování PT1.0 nebo začátečnického protokolu PT2.0. Elita - 4-5 let silového tréninku nebo absolvování pokročilého protokolu PT2.0

Základní účel: Využití možností systému Performance Training na maximum pro dosažení jakéhokoliv specifického cíle.

Šíře použitých principů: Vysoká (k principům silových trenérů, trenérů ze silových sportů a jejich úspěšných sportovců jsou přidány vlastní principy a postupy, vytvořené zakladatelem PT Adamem Česlíkem).

Šíře použitých poznatků: Vysoká (silová gymnastika, strongman, crossfit, kalistenika, vzpírání, powerlifting, atletický trénink, kulturistický trénink, nové postupy silového tréninku).

Charakteristika: Tento subsystém zatím nebyl uveden pro širší veřejnost.

Prerekvizity: plně absolvovaný PT1.0 a PT2.0 (alespoň Level 2 a Level 3).

 

Performance Training