Úvod do světa silové gymnastiky

"Co je to silová gymnastika a jaký je rozdíl oproti gymnastice soutěžní? Jaký je její skutečný potenciál? Můžu ji použít i když nemám ambice provádět salta na kruzích? Kde má své místo vzhledem ke klasickému cvičení s činkami? A jak zapadá do celého konceptu Performance Training?"

 

Toto jsou základní a nejpalčivější otázky, které většině lidí přicházejí na mysl při vyslovení slovního spojení "silová gymnastika". Mnohými nepochopena, mnohými nedoceněna a mnohými nevyužita. Tomu všemu se budu snažit předejít pomocí tohoto a navazujících článků.

Sportovní gymnastika vs gymnastika

Jak všichni z Vás víte, existuje nějaká sportovní gymnastika, což je soubor velice zvláštních sportovních disciplín, se kterými se můžete setkat i na Olympiádě, a ve kterých se muži v úplých trikotech a piškotech snaží provést sestavu akrobatických prvků na daném nářadí (např. gymnastické kruhy).
Co už možná ví méně z Vás, slovo gymnastika neoznačuje primárně tento sport nebo soustavu disciplín, ale v širším smyslu obecně soubor tělesných cvičení, pocházející až z dob Antického Řecka, kde označovala cvičení prováděná bez oděvu a patřil do ní i běh, skoky nebo box.
Pro nás tedy bude primárně důležitá gymnastika sportovní, kterou budeme pro jednoduchost dále nazývat pouze gymnastikou.
 

Silové aspekty gymnastického tréninku

Pokud jste někdy viděli nějaké gymnastické závody, možná jste dokázali rozeznat, že gymnastické sestavy se skládají z jednotlivých pozic, salt či přechodů a že se jedná o velice vysoké umění techniky ovládat vlastní tělo. Člověka tedy automaticky napadne, že gymnastika je především záležitostí technickou.
To je do jisté míry pravda, ale až v konečné podobě. Gymnasté jsou totiž vychováváni a trénováni velice od mala a součástí tohoto léta trvajícího a na tělo velice náročného tréninku je také celá řada doplňkových cvičení, která mají za úkol budovat mobilitu, flexibilitu a především sílu.
 
Silové aspekty jsou v přípravě gymnastů zastoupeny v rozdílné míře, s ohledem na přístup daného trenéra. Někteří trenéři věří v sílu neustálého drilování technických aspektů (sestav), jiní věří více v nutnost současného rozvoje síly (pomocí doplňkových cviků).
 
Pravdou ovšem zůstává, že tato průpravná fáze gymnastického výcviku vede k zesílení těla (nejen ve svalech, ale také v síle pojivých tkání a tělesné flexibilitě), což má za následek také menší vedlejší efekt: Budování velice husté svalové hmoty.
Byť to neplatí o všech sportovních gymnastech, tak velké množství z nich disponuje velice rozvinutou, hustou a žilnatou svalovou hmotou, pomocí níž dokáží produkovat enormní sílu.
 

Potenciál silových aspektů gymnastického tréninku:

V této chvíli pak vždy přicházejí hlasy pochybovačů: "No jo, ale gymnasté nejsou tak často a tak hodně osvalení jako kulturisté, crossfiteři nebo siloví sportovci".
A zde přichází pointa: Když se zeptali fitness nadšenci jednoho z nejúspěšnějších gymnastů všech dob, bulhara Jordana Jovtcheva, jakou dodržuje dietu, jeho odpověď byla: "Mám rád polévku." Což nevyjadřuje jeho nepochopení otázky, ale prostý fakt, že i ti nejlepší gymnasté se ve svém tréninku zaměřovali především na techniku a ne na tělesný rozvoj.
Když jsem se toto dozvěděl, začaly mě napadat (stejně jako spoustu jiných trenérů v té době po světě) palčivé otázky:
 
Pokud se gymnastický trénink zaměřuje zejména na technické aspekty, pokud zařazuje silový trénink minimálně a pokud gymnasté neřeší stravu a přesto řada z nich opanuje těly, která jsou vlhkým snem většiny cvičící populace, tak jakých výsledků by se dalo dosáhnout, pokud by se gymnastický trénink užil záměrně k přeměně postavy?
Jaký efekt by měl na tělesný rozvoj gymnastický trénink, orientovaný pouze na svou silovou složku? Orientovaný na nabírání svalové hmoty? Silově-gymnastický trénink, který by byl propojen s kulturistickými principy a odpovídající kalorickou dietou?
 
A to byly otázky, které daly věci do pohybu.

Silová gymnastika:

A tady přichází označení SILOVÁ GYMNASTIKA, což je označení, které jsem sice vytvořil (respektive si neuvědomuji, že bych před příchodem Performance Training někde slyšel / četl "silová gymnastika" nebo "strength gymnastics"), ale které slouží pro koncept tréninku, který jsem zcela jistě neobjevil já.
Společným jmenovatelem tohoto konceptu je přivedení gymnastických cviků a jejich variant z gymnásií (gymnastických tělocvičen) před širší veřejnost.
Nelze přesně vystopovat kořeny těchto tendencí, ale své pro to udělal Hannibal for King, který zpopularizoval kalisteniku a vytvořil tak v podstatě nový směr silového tréninku pro širokou veřejnost, částečně o ní pak mluvil ještě dříve, hned po svém příchodu na západ Pavel Tsatsouline (dnešné vůdčí osobnost Kettlebell hnutí), či Charles Poliquin, který se o ní lehce otřel ve své rozpravě o nejúčinnějších cvicích k tělesnému rozvoji v době, kdy i v USA bylo uznávané jediné dogma kulturistického tréninku.
Dopad však byl takový, že začaly vznikat školy a tréninkové systémy, zaměřené na přivedení gymnastiky před širší veřejnost (některé orientované na vzhled, jiné opět čistě na technický pokrok a ty i nadále užívají označení gymnastika). Stále více lidí tak začalo vyžívat gymnastických cviků ve svém tréninku, což se odrazilo také v moderních konceptech tréninku jako je CrossFit, který ji sice pokřivil prostřednictvím kippovaných variant, ale také vedl, pokud ne k jejímu zpopularizování, tak k tomu, že se rapidně zvýšil výskyt gymnastických kruhů v běžných posilovnách, což znamenalo opuštění nutnosti navštěvovat gymnastické tělocvičny nebo si nosit vlastní.
 
Silová gymnastika je souhrnné označení pro tréninkové metody a cviky, převzaté z gymnastiky soutěžní, ale využité za účelem rozvoje síly, mobility, flexibility a svalové hmoty, prostřednictvím principů a cviků gymnastického tréninku a postupného připravování těla na stále náročnější cviky.
 
Příště se budeme věnovat polemice, zda může být silová gymnastika efektivnějším než klasický silový trénink.