Performance Training

 

Performance Training je tréninkový systém a cvičební filozofie, která se dá nejlépe charakterizovat jako "nikdy nekončící cesta za překonáváním vlastních limitů." 

 

Performance Training na nejobecnější rovině slouží k tomu, aby se každý, kdo se vydá jeho cestou, dostal co nejrychleji ke svým cílům, které mohou být jakékoliv (od vzhledových, přes výkonnostní, po sportovní).

 

Cesta nejrychlejšího možného pokroku je zajištěna:

1. použitím principů silového tréninku, dle těch světově nejlepších silových trenérů, kteří za sebou mají desetiletí praxe a tisíce klientů včetně řady Olympijských medailistů.

 

2. aplikací tréninkových metod, cviků a postupů z jednotlivých silových sportů, převzatých od těch nejlepších závodníků. Mezi tyto silové sporty, které jsou nástroji systému Performance Training, patří zejména:

 

3. kritický přístup a zdravý odstup k předchozím dvěma bodům, kdy do systému bylo vzato vždy jen to, co jeho autor aplikoval s úspěchem a viditelnými výsledky nejprve na sebe a následně na své klienty v rámci osobních tréninků.

 

4. rozvíjení použitých oblastí do nových směrů a vytváření vlastních principů a postupů. V určitém bodu rozvoje systému Performance Training již bylo potřeba přestat pouze spojovat existující poznatky, ale začít také přidávat vlastní, díky čemuž se v dnešní době vyvíjí Performance Training směrem, kterým se ještě nevydal žádný tréninkový systém na světě.

 

Tyto čtyři body zajišťují systému Performance Training velice silnou základnu poznatků o tréninkové metodice, cvicích a postupech, díky kterým je možné jej aplikovat na široké spektrum specifických cílů (od změn kompozice postavy, přes výkonnostní změny až třeba čistě po cíle technického rázu). Stejně jako každý tréninkový systém, i Performance Training však stojí na určitých základních nosných principech, které se více-méně objevují v každé konkrétní aplikaci (např. ve formě tréninkových protokolů) a které zajišťují výše zmíněný bazální cíl všech - tedy nejrychlejší možný pokrok.

 

Více informací o jednotlivých subsystémech Performance Training (1.0  -3.0) najdete v sekci Tréninkové protokoly.

 

O vzniku a vývoji celého Projektu Performance Training se potom dočtete v části Projekt PT.

 

Adam Česlík